Vi hjälper dig med följande:

  • Vägledning i att söka och värdera relevant information
  • Råd när du lägger upp din sökstrategi inför examensarbetet
  • Tips kring val av ämnesord på svenska och engelska
  • Stöd vid sökningar i LIBRIS, Artikelsök, Google Scholar och andra lämpliga databaser

Läs mer här och ta gärna med din egen laptop.

Du hittar oss vid ett gruppbord till höger om informationsdisken på entréplan (om du kommer in via stora entrén). Följ skyltningen.