Snabbval

Biblioteket tillhör Universitetsförvaltningen och bibliotekets övergripande inriktning fastställs sedan 1 januari av Områdesövergripande rådet.

Här kan du läsa om den tidigare biblioteksstyrelsen som var aktiv mellan 1998 och 2016.

Arbetet på universitetsbiblioteket leds av överbibliotekarien, den administrativa staben samt en ledningsgrupp. Biblioteket har sektioner för system och utveckling, media och publicering samt kundservice.

Biblioteksledning

Ledningsgruppen behandlar övergripande frågor och frågor av strategisk betydelse för verksamheten och är rådgivande inför överbibliotekariens beslut. I gruppen ingår överbibliotekarien, sektionscheferna samt två processledare. Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och mötena protokollförs.

Strategi för Stockholms universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll för universitetets forskning och utbildning. Biblioteket ska i nära samverkan med områdena erbjuda adekvat stöd åt forskare och studenter i ett snabbt föränderligt informationssamhälle. Biblioteket ska bevaka utvecklingen på området och främja universitetets intressen, bland annat genom samverkan med Kungliga biblioteket och andra universitetsbibliotek.
 

Bibliotekets vision

Vi skapar de bästa förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation.

Bibliotekets verksamhetsplan och berättelse

Läs mer om Stockholms universitetsbiblioteks mål:

Tillbaka till toppen