Mötesplats Open Access 2016
 
Logotyp för Mötesplats Open Access 2016

I april kommer Monica Lassi och Jörgen Eriksson från Lunds universitet att hålla i ett föredrag på Mötesplats Open Access och berätta om deras medverkan i utvecklingen av forskningsinfrastrukturen ICOS Carbon Portal, som ska samla in och tillgängliggöra forskningsdata i form av mätvärden av växthusgaser från mätstationer runt om i Europa.

- Vår medverkan i utvecklingen rör bland annat modellering av hur mätdata skall hanteras för att kunna beskrivas, återanvändas, långtidslagras och citeras av andra forskare. Därtill utvecklar vi en hållbar innehållsstrategi och arbetar med UX-aspekter i designen av kolportalen, berättar Monica.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ert föredrag?

- Vi tror att bibliotekariers vardag kommer att inbegripa att ge forskare stöd i deras hantering av forskningsdata i framtiden. Vad detta kan innebära rent praktiskt kan vara lite abstrakt, för även om det är hett att prata om forskningsdata så är det mycket som ska falla på plats innan forskare tillgängliggör sina data i stor skala.

Därför tror vi att det kan vara intressant att få ett exempel på vad det rent konkret kan innebära att jobba med forskningsdata idag, t.ex. vilka frågor vi behöver ta ställning till när det gäller långtidslagring, citering etc.

Vi är också väldigt nyfikna på hur andra arbetar med forskningsdata och ser konferensen som utmärkt möjlighet att få mingla och prata med andra likasinnade.

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.

Om Monica Lassi

Monica jobbar sedan 2014 som bibliotekarie inom vetenskaplig kommunikation (inriktning forskningsdata) på Lunds universitetsbibliotek. Därtill arbetar Monica med utvecklingen av den pan-europeiska forskningsinfrastrukturen ICOS Carbon Portal, med bl.a. UX-frågor, utarbetande av en innehållsstrategi och hantering av metadata.

Monica har också en bakgrund som universitetslärare på bibliotekarie- och webbredaktörsprogrammen på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

2014 disputerade Monica i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, med avhandlingen ”Facilitating collaboration: Exploring a socio-technical approach to the design of a collaboratory for Library and Information Science”.

ORCHID

Om Jörgen Eriksson

Jörgen arbetar med lokal utveckling av digitala informationstjänster vid Lunds universitetsbibliotek, i Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek och i olika nationella och internationella projekt.

Jörgens fokus har sedan 1995 varit metadata och informationsstrukturering. Från 2002 har Jörgen framför allt arbetat med publikationsdatabaser, institutionella arkiv och open access-frågor i allmänhet vid Lunds universitet. Inom ICOS arbetar han med informationsstrukturer och hur den data som produceras där kan göras tillgänglig på ett transparent, långsiktigt och citerbart sätt.