Logotyp Mötesplats Open Access. Kungliga biblioteket.
Logotyp Mötesplats Open Access. Kungliga biblioteket.

Konferensen fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata.

Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Och hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Mötesplats Open Access 2017 arrangeras av Kungliga biblioteket i samarbete med Karlstad universitet

Vi välkomnar bidrag som på olika sätt berör ovan beskrivna frågor och teman. Välj mellan föredrag, workshop och/eller poster-presentation.

Skicka in ditt bidrag senast 31 januari 2017

Läs mer och skicka in ditt bidrag hos Kungliga biblioteket webbplats.

Förra året arrangerades Mötesplats Open Access i samarbete med Stockholms universitet

Open access och öppen forskning är en lärosätesfråga - Läs mer och se inspelningarna på universitetets webbplats.