Från måndagen den 28 september börjar vi ta ut förseningsavgifter igen. Avgiften är 10 kr per bok och dag. Kontrollera dina lån, och se till att återlämna försenade böcker innan den 28 september för att undvika avgifter.

När biblioteket är stängt kan du återlämna böcker i lådan utanför ingången till vänster om snurrdörrarna.

En bok som är mer än 30 dagar sen anses som borttappad. För varje borttappad bok får du betala en avgift på 600 kronor. Återlämnas boken tas de 600 kr automatiskt bort och du behöver bara betala förseningsavgifterna.