Foto: Niklas Björling.
Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling.

Språkforskaren Mikael Parkvall förklarar hos Sveriges Radio P1.

Den nya rikssvenskan är en röstprototyp framtagen av de vanligaste dialekterna och brytningarna idag och syftet är att ge en mer representativ bild av hur Sverige låter 2017. Stockholms universitetsbibliotek har valt att delta i projektet genom att att använda den nya rikssvenskan vid våra dagliga utrop vid stängningstid.

Lyssna på universitetsbibliotekets nya utrop.

– När alla röster inte är representerade får vi en skev uppfattning om vilka som finns i vårt samhälle. Rikssvenskan får inte bli en missvisande norm för hur Sverige låter, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef på Lernia.

– Rikssvenskan har varit en norm för hur människor ska tala när de talar så kallad "felfri svenska", men för oss lingvister finns överhuvudtaget inget som är rätt eller fel. Den nya rikssvenskan visar på ett aningen absurt sätt att det inte finns något som är felfri svenska, iallafall inte om vi vill låta människor i hela Sverige vara representerade och inte bara låta något ursvenskt fantasifoster vara måttstocken, berättar Mikael Parkvall, språkforskare vid Stockholms Universitet.

Rikssvenskan har traditionellt setts som en neutral svenska, en svenska med bortslipade språkliga avvikelser som använts i officiella sammanhang och medier. Genom att ta fram en prototyp för en ny rikssvenska undersöker Lernia hur en nutida rikssvenska skulle kunna låta – en rikssvenska som representerar de som talar svenska 2017.

–  Eftersom vi på biblioteket strävar efter att att vara inkluderande i vår kommunikation vill vi testa den nya rikssvenskan i praktiken. Genom att testa hoppas vi, utöver att öka känslan av tillhörighet oavsett vilket uttal du har, också på att inspirera till samtal om likheter och skillnader och varför vi så ofta  tillåter skillnader att göra skillnad även när det saknar relevans, säger Birgitta Helllmark Lindgren, ställföreträdande överbibliotekarie vid Stockholms universitet. 

Läs hela pressmeddelandet hos Lernia.