Anna Troberg & Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige. Foto: Axel Pettersson, CC BY 4.0.
Anna Troberg & Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige. Foto: Axel Pettersson, CC BY 4.0.

I april kommer Sara Mörtsell och Anna Troberg från Wikimedia Sverige att hålla ett föredrag under konferensen Mötesplats Open Access och diskutera relationen mellan just Wikipedia och Open Access-publicering.

Sara fortsätter ”Det finns många fördomar om Wikipedia och särskilt inom högre utbildning och forskning. Det har länge setts som en förbjuden zon. Därför är det viktigt för oss att arbeta med attityden gentemot Wikipedia och lyfta fram de kreativa användningsområden som finns inom tillgängliggörande, bildning och högre utbildning”.

Hur skulle du själv beskriva innehållet i ert föredrag?

- Vi vill visa hur Wikipedia bidrar med att kontextualisera Open Access-publikationer på ett organiskt sätt som tillgängliggör för den stora allmänheten.

Studien ”Amplifying the Impact of Open Access: Wikipedia and the Diffusion of Science" Misha Teplitskiy, Grace Lu, Eamon Duede (2015) visar att Wikipedias skribenter har en förkärlek att välja Open Access-material i de fall de ställs inför en publikation bakom en betalvägg. Open Access-publicering påverkar vad som finns att läsa på Wikipedia. Skribenterna är noga med källor och Open Access-materialet de väljer är jämförbart i kvalité och trovärdighet.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ert föredrag?

- Vi vill hjälpa forskare att hitta sätt att nå längre och därför vill vi träffa och prata med dem och andra intressenter inom Open Access-området. Forskning i form av fri kunskap får stort genomslag och Open Access och Wikipedia är en av ingredienserna. Vi har ett exempel i Uppsala där en forskare inom en månad fick över 70 000 läsningar av sin artikel, och detta inom ett väldigt smalt ämnesområde.

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.

Om Sara Mörtsell

Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och har flera års erfarenhet av pedagogiska projekt och samarbeten med Wikipedia och Creative Commons inom utbildning och forskning.

Om Anna Troberg

Anna Troberg är verksamhetschef på Wikimedia Sverige och har ett förflutet som bokförlagschef och har arbetat politiskt kring mångfald-, integritet- och internetfrågor.