- Det krävs sedan en nationell samordning för att skapa en infrastruktur som klarar att lagra all forskningsdata som produceras och att göra den sökbar för andra forskare, fortsätter Petzold.

Max Petzold.  Foto: Sahlgrenska akademin.
Max Petzold. Foto: Sahlgrenska akademin.

I april kommer Max Petzold att hålla ett föredrag på Mötesplats Open Access och berätta om SND:s samarbete med svenska lärosäten att just skapa lokala system för ökad tillgänglighet till forskningsdata med en nationell koordination.

Varför är det viktigt för dig att engagera andra inom området?

- Vårt mål är att öka tillgänglighet till forskningsdata och som ett led i detta är det viktigt att undersöka hur infrastrukturen för detta kan se ut på lokal och nationell nivå. I nuläget är det tolv lärosäten i Sverige som engagerar sig i vårt projekt och vi ser konferensen som en möjlighet att få berätta och dela med oss av det pågående arbetet. Vi vill också självklart etablera ett samarbete hos fler lärosäten.

Vem är den främsta målgruppen du vill nå?

- Vi vill öka medvetenhet av initiativet hos ledningen på olika lärosäten och vi vill inspirera till initiativ för lokalt engagemang kring ämnet. Föredraget är en chans för deltagarna på konferensen att höra hur arbetet kan se ut på andra lärosäten, och jag tror att inte bara bibliotekarier är intresserade utan även arkivarier som arbetar med tillgänglighet.

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.

Om Max Petzold

Max Petzold är sedan november 2015 föreståndare för SND men har en bakgrund som professor i biostatistik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Max har en omfattande erfarenhet från registerbaserad forskning inom hälsovetenskaperna men arbetar även med mer traditionella folkhälsovetenskapliga studier i Sverige och globalt.

Läs mer om Max Petzold och hans forskning.