Syftet med att kommunicera tydligare om Open Access är tudelat, dels för att det med största sannolikhet kommer nya riktlinjer för publicering av forskningsresultat i form av tidskriftsartiklar, böcker och forskningsdata under 2017.

Där föreslås det bli obligatoriskt att all statligt finansierad forskning ska göras mer tillgänglig genom öppen publicering.

Det andra skälet till att vi vill prata mer om open access är att vi får många frågor till biblioteket om vad detta innebär och hur det påverkar forskare och studenter på olika sätt. Den här artikelserien blir därmed ett verktyg för att hjälpa till att reda ut begrepp och snåriga regler.

Öppen tillgång till forskningsinformation är viktigt

Universitetsbiblioteket är delaktig i flertalet organisationer som driver frågan om övergång till Open Access för forskningsinformation både nationellt och internationellt.

Open Access har ibland associerats med publiceringskanaler av låg kvalitet och status, men numera finns det kvalitetsmarkörer som visar att öppet publicerat material är mer använt och citerat än annan vetenskaplig information.

De flesta stora förlag erbjuder möjligheter till Open Access, och de flesta finansiärer av forskningsprojekt förordar att resultaten delas öppet.

En introduktion till filosofin om open access hittar du här.

Sprid gärna till dina vänner och kollegor som vill lära sig mer om Open Access

Vill du kontakta oss direkt om Open Access-frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Kommande artiklar i serien "Lär dig mer om Open Access"

  1. Vad är Open Access?
  2. Vilka nationella riktlinjer finns för Open Access?
  3. Hur kan du finansiera Open Access?
  4. Open Access på Stockholms universitet - Om Stockholm University Press