Innehållet består av ca 500 dagstidningar publicerade över hela USA under 1800-talet. En lista över vilka tidningar och tidsperioder som täcks in finns inne i databasen.

Det går att söka i tidningarnas innehåll och få träffar på artiklar, men också att läsa ett nummer från första till sista sidan. Mer information om sökfunktionaliteten finns inne i databasen under frågetecknet längst uppe till höger.

Här når du Nineteenth Century U.S. Newspapers.

Nineteenth Century U.S. Newspapers ingår också på plattformen Gale Artemis Primary Sources. Där kan du söka i den samtidigt med flera andra databaser med brittiska tidningar från samma tidsperiod.

Tidigare i höstas erbjöd biblioteket en testperiod och nu har vi skaffat databasen. Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se.