E-böckerna med tidigare utgivningsår finns tillgängliga sen innan. Några nya ämneskollektioner har tillkommit för 2017 som inte funnits tidigare.

De nytillkomna ämneskollektionerna är:

  • History
  • Literature, Media and Culture
  • Medicine
  • Professional and applied Computing

Totalt är det 9 662 e-böcker som publiceras under 2017. Tyskspråkiga titlar ingår inte.

Du hittar böckerna via sökrutan på bibliotekets startsida eller direkt på plattformen SpringerLink.

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se.