Oxford Competition Law innehåller lagkommentarer, nationella (peer-reviewed) fallbeskrivningar och analyser inom europeisk konkurrensrätt. Databasen uppdateras kontinuerligt och en stor del av källmaterialet som citeras är inkluderat i databasen, liksom bland annat följande standardverk:

  • Bellamy & Child: European Union Law of Competition
  • Faull & Nikpay: The EU Law of Competition
  • Whish & Bailey: Competition Law
  • Ioannis Kokkoris & Howard Shelanski: EU Merger Control: A Legal and Economic Analysis
  • Kelyn Bacon: European Union Law of State Aid

Här når du Oxford Competition Law 

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se