På plattformen Oxford Public International Law har du nu integrerad tillgång till följande resurser:

Om resurserna

Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Folkrättsligt uppslagsverk. Varje uppslag innehåller analyser av folkrättsexperter med hänvisningar till användbara källdokument och litteratur i ämnet.

Oxford Reports on International Law. Folkrättsliga domar från nationella och internationella domstolar. 

Oxford Scholarly Authorities on International Law. Ett antal referensverk inom folkrätt, så som Oppenheim’s International Law och serien Oxford Commentaries on International Law. Se en fullständig lista över tillgängliga titlar.
 

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se