Avtalet gäller publikationer som inte är avhandlingar eller ges ut av Stockholm University Press.

Läs mer om den nya publiceringstjänsten här.