Peer Review Week 2016.
Peer Review Week 2016.

Information från organisatören: “The event brings together individuals, institutions, and organizations committed to sharing the central message that good peer review, whatever shape or form it might take, is critical to scholarly communications".

Läs mer om evenemanget hos Peer Review Week 16 Organizing Committee Members.

Universitetets förlag (Stockholm University Press) där sakkunniggranskning är central, deltar under veckan via Stockholm University Press Blog med forskarintervjuer inom olika discipliner inom universitetet. Förlaget kommer att dela sin syn på sakkunniggranskning med fokus på temat att ge granskare erkännande, ”recognition for review” och berätta hur förlaget arbetar med sakkunniggranskning.

Prenumerera på förlagets blogg här alternativt anmäl dig till förlagets nyhetsbrev.

Läs mer om Stockholm University Press på bibliotekets webbplats.