AccessBiomedical Science är en resurs för forskare och studenter inom biomedicinsk vetenskap, lite utanför det vanliga medicinska spåret. Innehållet uppdateras regelbundet och täcker relevanta områden; från offentlig vård och farmakologi till biomedicinsk teknik, toxikologi, neurovetenskap och bioinformatik.

Till AccessBiomedical Science

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.