JP Miljönet tar upp miljöfrågor inom offentlig förvaltning, privat näringsliv och rättsväsendet. Tjänsten har en daglig nyhetsbevakning och en faktabank, där du hittar lagar och förordningar, förarbeten, domar och beslut samt vägledande dokument från myndigheter.

I JP Miljönet finns också analyser och artiklar om bland annat energi, naturvård, miljöbrott, tillstånd och tillsyn. Analyserna är skrivna av framstående experter, verksamma på departement, myndigheter, vid universitet och inom rättsväsendet.

Du hittar JP Miljönet här

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se