Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet. Bild: Niklas Björk.
Jonas Holm, jurist vid Stockholms universitet. Bild: Niklas Björk.

"Samtidigt som big data, open science och open access blivit etablerade begrepp i forsknings- och bibliotekskretsar de senaste åren talas det också alltmer om text- och datautvinning, text and data mining på engelska (TDM).

Text- och datautvinning betyder att man på teknisk väg kan genomsöka stora mängder data som det skulle vara omöjligt att sammanställa resultat och slutsatser kring för hand. På så sätt kan man t.ex. kartlägga trender inom ett forskningsfält genom att samköra ett stort antal vetenskapliga artiklar inom loppet av några minuter".

Tekniken finns redan - men vilka juridiska frågetecken kvarstår?

Läs hela artikeln hos Kungliga biblioteket.