På vår sida om våra låneregler kan du läsa om dina skyldigheter och om hur biblioteket behandlar olika uppgifter.

Genom att ingå låneavtal med Stockholms universitetsbibliotek och iaktta våra låneregler samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att genomföra vår utlåningsservice till dig. Stockholms universitetsbibliotek förbinder sig att inte behandla dina och andras personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att bedriva utlåningsverksamhet.