Jonas Holm. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Jonas Holm. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Ta del av hela rapporten via Kungliga bibliotekets webbplats.

I kapitel 13, skriven av Jonas Holm, kan du läsa om följande:

 • Den svenska upphovsrättslagen
 • Upphovsrättsliga begränsningar och undantagsregler
 • Upphovsrättsliga undantagsregler för biblioteksverksamhet
 • Exemplarframställan för bevarandeändamål och digitalisering
 • Tillgängliggörande och text- och datautvinning
 • Påverkansarbete från internationella biblioteksorganisationer
 • Internationell upphovsrätt
 • EU:s upphovsrättsreform
 • Upphovsrättsdirektivet för en digital inre marknad (DSM-direktivet)
 • Avtalslicensmodellen
 • Open access
 • Juridiska aspekter av e-boksutlåning
 • Dataskyddsfrågor

Se video

Den 13 september presenterades omvärldsanalysen av de skribenter som deltog i analysarbetet, inför ett fullsatt Aula Magna vid Stockholms universitet. Se videon i efterhand hos Kungliga biblioteket.

Om omvärldsrapporten "Femte statsmakten"

Läs mer hos Kungliga biblioteket.

Om Jonas Holm

Jonas Holm är verksam jurist vid Stockholms universitet och arbetar framför allt med avtalsrätt och immaterialrätt samt är universitetsbibliotekets juridiska rådgivare. Sedan 2014 är han också ordförande i den europeiska biblioteksorganisationen LIBER:s upphovsrättsliga arbetsgrupp. Jonas arbetar med frågor som rör Open Access bland annat genom Stockholms universitetets förlagsverksamhet Stockholm University Press.