– Vi vill att tidskriften ska bli så attraktiv som möjligt för forskarna och forskarna vill ha Open access. De vill såklart bli lästa så mycket som möjligt, och vi vill hjälpa dem med det, säger Andrés Rivarola Puntigliano, föreståndare för Latinamerika institutet och chefredaktör för Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies.

Iberoamericana startades som en informationsbulletin för bibliotekspublikationer 1961, men omvandlades till en akademisk tidskrift 1977. De senaste åren har dock antalet författare som vill publicera sig sjunkit, eftersom forskarna prioriterat tidskrifter som varit mer tillgängliga. 
– Förr var man tvungen att köpa vår tidskrift för att läsa den. Men det var få som gjorde. Och vi fanns i få databaser där forskare sökte sin information. Distributionen sköttes tidigare genom att vi bytte vår tidskrift mot andra universitets tidskrifter. Men, eftersom det endast fanns ett begränsat antal universitet och bibliotek vi kunde byta med, så var artiklarna inte tillgängliga för större delen av forskarna. Nu kan vem som helst, var som helst, gå till iberoamericana.se och läsa allting.

Gratis open access för forskarna

Genom att förbättra möjligheterna för att nå ut till läsare sig hoppas Iberoamericana-redaktörerna att de ska få in fler artiklar för publicering. Det kommer inte bara att vara gratis att läsa Iberoamericana, utan även vara gratis för författarna att publicera sig. Det är en skillnad jämfört med många andra Open access-tidskrifter. Latinamerikainstitutet bekostar publiceringen för upp till 10 artiklar per år. 
– På det sättet ger vi möjligheten att publicera sig till alla forskare i hela världen inom det samhällsvetenskapliga området som har en latinamerikainriktning. Vi har också sökt medel för att digitalisera allt material som vi publicerat sedan 1977, för att även äldre material ska bli mer tillgängligt. Redan nu har vi lagt upp alla artiklar som publicerats sen 2008 på vår hemsida, säger Andrés Rivarola Puntigliano.

Nysatsning på det nordiska

Tidskriften blev till genom en satsning från Nordiska rådet på forskning om Latinamerika, men har praktiken endast drivits av forskare på Stockholms universitet. Nu kommer det finnas redaktörer från både Norge och Finland, och i redaktionsrådet sitter även forskare från Norge och andra universitet i Sverige.
– Alla är väldigt positiva eftersom vi är en av de viktigaste tidskrifterna i norra Europa om Latinamerika. Dessutom har vi skapat infrastrukturen och organisationen för att driva detta, säger Andrés Rivarola Puntigliano. 

Han berättar att det därför har varit lätt att få forskare att vilja vara med, och stötta projektet med open access som en nod för att nå ut med den nordiska latinamerikaforskningen i världen.

Men Iberoamericana vill även nå läsare utanför Norden, och hoppas därför få bidrag att publicera från hela världen. Latinamerikaforskning är världsomspännande och ett starkt forskningsområde i Europa och USA, men också ett växande område i länder som Kina. 
– Innehållet och den vetenskapliga kvaliteten på det som publiceras är det absolut viktigaste för tidskriften, så det gäller det att vi har kontakt med så många bra forskare som möjligt. Har vi det så kommer det här att marknadsföra sig själv eftersom vi nu erbjuder de praktiska verktygen som krävs för att nå hela världen, säger Andrés Rivarola Puntigliano.