Kontraktshandboken.se Affärsjuridik online  är ett hjälpmedel för alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal. Den består dels av Handboken, med vägledning i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • avtalsrättsliga frågor
  •  tvistlösning 
  • immateriella rättigheter                                                                                                                              

dels av Avtalsmallar som ger stöd i

  • modellavtal
  • bolagsmallar
  • standardklausuler
  • tvistlösningsklausuler.

 Här finner du Kontraktshandboken.se

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se