Handledningsbordet hittar du bakom informationsdisken. Vid handledningsbordet kan du få hjälp med informationssökning med mera.

Vid övriga frågor hänvisar vi till informationsdisken. Varmt välkommen till biblioteket!