Möbleringen kommer att ske i etapper. Såhär ser schemat ut:

Februari
Under början av februari kommer en del bokhyllor att flyttas på entréplan för att skapa utrymme för de nya möblerna. Det innebär främst att hyllorna kommer att vara mörka under en period eftersom lamporna måste monteras ner först. Däremot kommer böckerna att vara tillgängliga under flytten, förutom korta undantag.

Det kommer också att monteras nytt ljus och luftaggregat i taket för att förbättra studiemiljön. Detta kommer förmodligen att orsaka ett visst buller, men kommer att förläggas till tidiga morgnar i möjligaste mån. 

Mars/april
I slutet av mars eller april kommer de sista möblerna att placeras ut. Det är soffor anpassade för grupparbeten.