CAB Abstracts

Databasen innehåller 8,8 miljoner dokument från 1973 och framåt inom ämnen som

  • agrikultur
  • miljö
  • turism
  • ekonomi
  • kost och nutrition.

CAB Abstracts distribueras av CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) som fokuserar på information och vetenskaplig expertis inom agrikultur och miljö.

Global Health

Databasen distribueras också av CABI och specialiserar sig på folkhälsa. Databasen innehåller 2,9 miljoner dokument från 1973 och framåt inom medicinsk forskning och folkhälsa. En stor del av innehållet består av protokoll, uppsatser och andra dokument som annars kan vara svåra att hitta.

Åtkomst

Här når du CAB Abstracts och Global Health

Skicka synpunkter

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.