Svar på veckans fråga:
Bibliotekets öppettider anpassas till de tider då universitetets lokaler hålls öppna, därför finns ingen större möjlighet att förlänga öppettiderna. Tillgång till wifi och printomater finns det på campus också utanför biblioteket.

Varje vecka lyfter vi fram en av frågorna vi fått under föregående vecka och besvarar under temat ”Veckans fråga”. 
Utveckla bibliotekets service – ställ en fråga!.