Anna Stigell. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Anna Stigell. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

– Vi möter ofta studenter som säger ”varför fick vi inte tips om det här tidigare”. Vi tror att den här föreläsningen kan ge en snabb skjuts framåt i stundande uppsatsarbeten och liknande skrivuppgifter. Alla är välkomna, oavsett ämne eller vilken skrivuppgift man har framför sig, tipsar Anna Stigell, verksamhetsutvecklare och bibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek.

Föreläsningen arrangeras 20 februari kl 12.00 i Frescatibiblioteket av Stockholms universitetsbibliotek samt Studie- och språkverkstaden.

– Att komma igång med sitt skrivande är oftast det tuffaste. Vi har stor erfarenhet av vilka hinder och problem en student stöter på. Föreläsningen är ett perfekt tillfälle för att lära sig studieteknik, källhantering och att göra research samt liknande. Alla kan bli bättre på att skriva och planera sitt skrivande, oavsett nivå man befinner sig på i sina studier, beskriver John Arwidsson, pedagogisk konsult vid Studie- och språkverkstaden.

Hur lägger man bäst upp sitt skrivarbete?

John Arwidsson. Foto: Josefin Hellman.

– Vi på Studie- och språkverkstaden kommer att dela med oss av tips och verktyg för det praktiska skrivandet och framförallt hur man skapar en skrivplan. Vi kommer att ge tips på hur man ställer olika källor mot varandra, hur man beskriver olika verk man har tagit del av och hur man skapar en röd tråd i sin text, förklarar John.

– Dagen inleds med en gemensam föreläsning och fokus är att lära sig källhantering och att kritiskt granska vetenskap. Efter det finns det möjlighet att få individuell handledning på utvalda platser i Frescatibiblioteket, beskriver Anna.

Vilken hjälp får studenter med sina studier hos Studie- och Språkverkstaden?

– Vi arbetar främst med individuell handledning, vilket innebär att studenter kan boka en tid med oss, skicka in en del av sin text och sen har vi ett möte där vi diskuterar vad som kan utvecklas och på vilket sätt.

Vi har också en omfattande seminarie- och föreläsningsverksamhet som handlar om skrivande och studieteknik. Vi har också skapat en hel del instruktioner i videoformat med tips studenterna kan ta del av på vår webbplats. Det finns instruktioner för hur man klarar en hemtenta, hur man läser kurslitteratur och hur man planerar sina studier med mycket mera.

Vilken hjälp får studenter med sina studier hos Stockholms universitetsbibliotek?

– Generella råd och tips räcker inte alltid till och därför har vi också satsat på individuell handledning. På Frescatibiblioteket har vi ett sökhandledningsbord där vi har drop-in och öppet mellan tio och tre varje vardag. Vid bordet får studenter skräddarsydd hjälp med sin research oavsett ämne. Vid handledningsbordet kan vi också visa hur olika referenshanteringsprogram fungerar och hur de kan användas i exempelvis en uppsats.

Lärarna är också välkomna att boka kurser i informationssökning för sina studenter. Precis som Studie- och språkverkstaden arbetar vi också med en del instruktioner i videoformat och kommer att producera fler så att studenterna kan få hjälp oavsett tid och plats, berättar Anna.

Markera 20 februari i din kalender och tipsa dina kompisar!

Den här intervjun gjordes inför den föreläsning som hölls 26 oktober 2017. Då kom många deltagare och det blev uppskattat. Därför återkommer föreläsningen i vår med samma innehåll.