Stockholms universitet

Vi bedriver arkeologisk forskning inom en rad olika ämnen som tidsmässigt sträcker sig från stenålder till och med nutid. Ett särskilt starkt forskningsfält är historisk arkeologi och samtidsarkeologi.

Det är ett fält som i Norden omfattar de senaste 2000 åren. Av särskilt intresse är hur ting och text förhåller sig till varandra som kunskapskällor samt vilken betydelse föremål har för människors minnen och historieberättande.

En stor del av forskningen bedrivs av doktorander. För att få en överblick över bredden i denna forskning se sammanställningen över tidigare framlagda doktorsavhandlingar under fliken Publikationer: Doktorsavhandlingar inom Arkeologi.

Vi har även post dok forskare och några av dessa forskar för närvarande inom ett gemensamt tema benämnt ”identitet och livshistoria”. Här finns också en forskarassistent samt flera externt finansierade forskare.
De tills vidare anställda forskarna består av två professorer och en docent. De har med utgångspunkt från sin forskning skrivit ett antal läroböcker:

  •  Anders Andrén. 1997. Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna. Brutus Östlings Bokförlag Symposium. Stockholm.
  • Mats Burström. 2007. Samtidsarkeologi. Introduktion till ett forskningsfält. Studentlitteratur. Lund.
  • Anders Carlsson. 1998. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern.
  • Anders Carlsson. 2001. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern.
     

För mer information om enskilda forskares arbete, se under ”Våra forskare - Forskarpresentationer” i vänstermenyn.

Relaterat forskningsämne

Arkeologi och antikens kultur
Foto: Most Photos
På denna sida

Forskare

Andrew Jones

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Jan Apel

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Sigmund Oehrl

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
oehrl

Magnus Odebäck Ljunge

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Nanouschka Myrberg Burström

Universitetslektor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Nanouschka Myrberg Burström

Mats Burström

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Mats B

Jonas Monié-Nordin

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Jonas Monié Nordin

Cecilia Ljung

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
CeciliaLjung

Alison Klevnäs

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Alison Klevnäs

Fredrik Fahlander

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Fredrik Fahlander

Anders Andrén

Senior professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Frida Espolin Norstein

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Frida Espolin Norstein

Niklas Eriksson

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Niklas Eriksson (foto: Astrid Arnshav)

Ingmar Jansson

Arkeologi

Astrid Noterman

Forskare

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
ANoterman

Forskargrupp

Forskningsprojekt

Nyheter