AKPAs alumner berättar

När det senast var alumnträff bjöds tidigare studenter in för att berätta om sina karriärvägar. Här berättar några alumner om sin karriärväg efter utbildningen vid AKPA.

Studenter utanför Södra huset, Stockholms universitet
Foto: Stockholms universitet/Ingmarie Andersson

Sandra Brkan gick på AKPA HT19 och VT20.

Vad arbetar du med idag?

– Idag jobbar jag som rekryterare på Eltel. Tidigare arbetade jag som HR-generalist med fokus på rekrytering och employer branding. Mitt arbete är absolut relaterat till AKPA-studierna. Det berör kompetensförsörjning och personalekonomi. AKPA har hjälpt mig att nå mina karriärmål!

Sandra Brkan

Finns det delkurser eller något annat som du haft särskild användning för?

– I min arbetsroll har kursen arbetsmarknadsekonomi varit en central punkt. Det var en liten del som handlade om rekrytering och den delen berörde hur kostsamt det blir med en felrekrytering kopplat till personalekonomi. Det är därför jag vill hjälpa till med att bidra till att träffsäkra rekryteringar! I mitt privatliv skulle jag säga att jag har haft väldigt bra nytta av kursen nationalekonomi med tanke på hur aktuellt inflation, riksbankens styrränta och allt sådant är.

Har du något råd till dagens AKPA-studenter?

– För det första: våga fråga! Jag var den frågvisa studenten som behövde fråga lärarna om exempel för tydlighet för att förstå ett sammanhang, och på så sätt förstod jag sammanhanget. Jag tror också lärarna uppskattade att jag frågade. För det andra: plugga är kul! Hitta studiekamrater du trivs med och plugga tillsammans. Hjälp varandra! Köp en stor godispåse och plugga tillsammans till tentan med minneslekar och quiz. Sätt upp olika post-it-lappar med olika färger hemma och repetera in begreppen till tentan.

 

Tony Löflund gick på AKPA 1 under vårterminen 2017.

Vad arbetar du med idag?

 Sedan augusti 2022 arbetar jag som jurist på SBC (SverigesBostadsrättsCentrum AB) där jag hjälper bostadsrättsföreningar inom all slags juridik, men framförallt inom fastighets- och entreprenadrättens områden. Kopplingen till AKPA låter kanske avlägsen, men faktum är att delmomentet i arbetsrätt gav mig de första verktygen för att bygga upp en grundförståelse för juridik.

Finns det delkurser eller något annat som du haft
särskild användning för?

Bild på Tony Löflund från 2022 års alumniträff


– Sannolikt är det så att samtliga AKPA-studenter lär sig vad en NAIRU-kurva är för något. Det är i alla fall något som jag alltid kommer att minnas. Men det som jag har en särskild användning av är, som redan nämnts, delkursen i arbetsrätt. Jag vågar påstå att man lär sig mycket mer än arbetsrätt. Jag lärde mig att bläddra rätt bland paragrafer, läsa domar från Arbetsdomstolen, argumentera rättsligt och förstå att skillnaderna ofta kan sitta i detaljerna. Allt det har jag stor nytta av i mitt arbete än idag.

Har du något råd till dagens AKPA-studenter?

– Det medskick som jag vill ge till dagens AKPA-studenter är att ta vara på tillfället och passa på att lära sig så mycket som möjligt. Som AKPA-student upptäcker man mycket nytt och intressant, inte bara från ett område utan från flera aktuella områden i samhället. I det fall AKPA är ett första smakprov på akademiska studier, vilket det var för mig, vill jag säga att ta det lugnt för allt kommer att falla på sin plats efter ett tag. Så länge man lär sig NAIRU-kurvan så kommer det att gå bra i slutändan ska ni se.

 

Démie Guiron gick AKPA 1 och 2 under 2020.

Vad arbetar du med idag?

– Idag är jag HR-specialist på Teknik- och fastighetsförvaltningen på Botkyrka kommun. Alla kurser i AKPA 1 och 2 går att koppla till mitt arbete.

Démie Guiron

Finns det delkurser eller något annat som du haft särskild användning för?

– Mitt arbete innebär att jag arbetar både operativt och strategiskt. I det operativa arbetet spelar arbetsrätten en central roll då det handlar om att bedöma enskilda fall där oftast medarbetarens anställning är huvudfrågan. Arbetsmiljön är både en operativ och strategisk punkt i mitt arbete, många frågor från ledare handlar om arbetsmiljö och då framförallt riskbedömningar och samverkan med facklig motpart. Alla kurserna i arbetsmarknadsekonomi och löner ger en bra grund och jag har framför allt haft nytta av det i mina råd kring lönefrågor men såklart även privat i de tider vi lever i. En av de mest underskattade kurserna på AKPA-programmet är organisation och ledarskap, jag använder mig mycket av modellerna som lärs ut där när jag analyserar medarbetarnas arbetsmiljö och prestationer och i det framför jag mina råd till bolaget.

Har du något råd till dagens AKPA-studenter?

– Mitt råd till studenter som vill ha en karriär inom HR är: börja så tidigt du kan samla på dig praktisk erfarenhet. Inom HR värderas den praktiska kunskapen lika högt som den akademiska, det är många bolag som erbjuder studenter att praktisera och arbeta deltid inom de flesta delar av HR-området. Mitt sista råd är att bygga nätverk, se till att gå på event och mässor, ha en uppdaterad LinkedIn-profil och var aktiv i din jakt på mer kunskap. Det finns oändligt mycket företag och föreningar som erbjuder gratis föreläsningar och event digitalt – se till att regelbundet signa upp dig och lyssna på dem, för det är vad som håller din kunskap aktuell i morgon också.

 

Erik Ekholm gick på AKPA HT20 och VT21.

Vad arbetar du med idag?

– Jag arbetar idag som P&O Partner på Siemens AB HR-avdelning. Jag har i mitt dagliga arbete stor användning av kurserna AKPA 1 och AKPA 2, som var en del av min examen i sociologi.

Erik Ekholm

Finns det delkurser eller något annat som du haft särskild användning för?

– Arbetsorganisation och arbetsmiljö, Arbetsrätt, Teorier för lönesättningen.

Har du något råd till dagens AKPA-studenter?

– Det ni lär er ger en bredare förståelse för arbetsmarknaden och samhället, och samhället består av alla oss. Vill du arbeta med människor är det bra att ofta påminna dig om att vi andra är individer med egen agens som du behöver beakta och hantera varsamt. Det kommer göra dig till en uppskattad kollega och utmärkt hanterare för alla typer av HR-uppdrag.