Bör Spanien införa gratis skolluncher för barn?

I en ny artikel i The Conversation diskuterar SOFI-forskaren José Montalbán Castilla effekterna av att ha gratis skollunch för barn. Hur påverkar det elevernas akademiska karriär, deras hälsa och arbetsliv att få avgiftsfria skolluncher tidigt i livet? José Montalbán Castilla sammanfattar de olika skollunchsystemen över hela världen och lyfter fram bevis från Sverige.

En skolmatsal med små bord med tallrikar, bestick och en banan på
Foto: Mauro Rodrigues / Mostphotos

Forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och Lunds universitet publicerade tidigare i år en studie i tidskriften Review of Economic Studies (Lundborg, Rooth och Petersen, 2022), där de fann hög avkastning från det svenska systemet med avgiftsfri lunch i skolan för barn. De ser att programmet har en inverkan på inkomsterna senare i livet med en ökning på 3 procent, för elever som dragit nytta av programmet, och det var de barn vars föräldrar var låginkomsttagare som påverkades allra mest.

I artikeln studerar José Montalbán Castilla fallet Spanien och gör en enkel kostnads-nyttoanalys, samt rekommenderar att implementera den universella skollunchen i spanska skolor.
 

Läs artikeln i The Conversation, publicerad 14 september 2022, på spanska.


Läs mer om studien om skolluncher i Sverige:

Petter Lundborg, Dan-Olof Rooth, Jesper Alex-Petersen, Long-Term Effects of Childhood Nutrition: Evidence from a School Lunch Reform, The Review of Economic Studies, volym 89, nummer 2, mars 2022, sid 876–908,