Föreläsning om integration av unga med invandrarbakgrund nu tillgänglig online

SOFI-forskarna Jan O. Jonsson och Carina Mood presenterade nyligen sina forskningsresultat vid en föreläsning på Kungliga Vetenskapsakademien. Deras forskning fokuserar på integrationen av barn och ungdomar med invandrarbakgrund i svenska skolor.

Jonsson och Moods forskning visar bland annat att elever med utländsk bakgrund generellt har ett starkare skolengagemang och högre ambitioner jämfört med sina svenskfödda kamrater. Trots vissa utmaningar för nyanlända elever visar studien att integrationen i skolor går bättre än många tror.

Hela föreläsningen är nu tillgänglig online här.

Läs ständig sekreterare Hans Ellegrens reflektioner efter presentationen här.