CIVIS-KF Korean Studies E-School Konsortium 2024

Institutioner för Koreastudier vid fem universitet som tillhör CIVIS-nätverket har lanserat ett treårigt program med onlinekurser 2021-2024.

Förutom fem onlinekurser per år kommer en årlig sommarskola för doktorander att hållas med stöd från Eberhard Karls Universität Tübingen.

Syftet med CIVIS-KF Korean Studies E-School Konsortium är att underlätta samarbeten över nationella gränser och skapa möjligheter för studenter och lärare att träffas, utbyta kunskap och samarbeta.

Huvudmålen för CIVIS-KF Korean Studies E-School Konsortium är att:

• erbjuda olika onlinekurser i Koreastudier
• erbjuda en intensiv undervisningserfarenhet; främja utbyte av kunskap, idéer och förslag om specifika ämnen, stimulera nya idéer och liva upp debatter
• förbättra den digitala rörligheten för CIVIS-studenter för att främja en internationell mentalitet bland studenter
• skapa länkar mellan partneruniversitet, akademisk personal och studenter, vilket också ger möjligheter till nätverkande
• stödja samarbeten eller strukturerade strategier inom lärande och forskning

Deltagande CIVIS partneruniversitet

Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland (Programkoordinator: Prof. You Jae Lee)
Aix-Marseille Université, Frankrike (Koordinator: Prof. Hyegyeong Kim)
University of Bucharest, Rumänien (Koordinator: Prof. Diana Yuksel)
Sapienza Università di Roma, Italien (Koordinator: Prof. Antonetta L. Bruno)
Stockholms universitet, Sverige (Koordinator: Prof. Sonja Häussler)

Aktuella kurser VT24

20-24 maj 2024 ges en sommarkurs i Aix-Marseille där fyra studenter och två lärare vid Stockholms universitet kommer att delta.

CIVIS Summer School Program 2024 (171 Kb)

Tidigare kurser

Vårterminen 2024 deltog studenter från Stockholms universitet i en kurs med titeln "Introduktion av buddhism i Korea" vid universitetet i Aix-Marseille.
Under höstterminen 2023 gav Stockholms universitet en kurs om Nord- och Sydkoreas relationer där studenter från Eberhard Karls Universität Tübingen och Aix-Marseille Université deltog. Studenter från Stockholms universitet deltog i en kurs i Koreansk vardagshistoria vid Eberhard Karls universitet i Tübingen.

Läs mer om CIVIS