Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Sök forskarutbildning vid institutionen för biokemi och biofysik och bli en av framtidens nyckelpersoner!

Det finns fyra olika forskningsområden vid institutionen - biokemi, bioinformatik, biofysik och neurokemi.

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder ständigt till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen.

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen. 

Som forskarstudent tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid Institutionen för biokemi och biofysik (engelska) 

1. Vad är din bakgrund?

Studerade fysik och medicin.

2. Vad är utmaningarna med Bioinformatik?

Inom bioinformatik måste du både vara duktig på att programmera och kunna förstå biologiska problem.

3. Vilka utmaningar kommer man att ställas inför som doktorand/masterstudent?

Om du väljer att studera bioinformatik så kommer du ställas inför ett forskningsområde som utvecklas snabbt, så du måste vara beredd på att det du gjorde förra månaden redan känns utdaterat.

4. Vilka personliga egenskaper/erfarenheter känner du har hjälpt dig som forskare?

Som forskare måste man vara jobba hårt, med rätt saker. FÖr att lyckas gäller det att vara nyfiken, öppen för andras ideer och lägga ner tid på att komma på egna unika ideer.

5. Vad är det viktigaste att tänka på innan man påbörjar en forskarutbildning?

Att inte se detta som ett jobb, utan som världens roligaste utbildning.

På denna sida