Infrastruktur

Infrastrukturen vid institutionen involverar såväl bioinformatisk och datalogisk infrastruktur som vissa specialiserade experimentella plattformar.

Cryo-EM Swedish Infrastructure Unit erbjuder tillgång till toppmodern utrustning och expertis inom enpartikelkryo-EM och kryotomografi (cryo-ET). Enheten har två noder: vid SciLifeLab i Stockholm och vid Umeå Core Unit for Electron Microscopy vid Umeå universitet. Vårt mål är att tillhandahålla:

  1. En internationellt konkurrenskraftig infrastruktur som är tillgänglig för alla akademiska forskare i Sverige på lika villkor.
  2. En utbildningsmiljö där forskare kan bekanta sig med banbrytande metoder inom cryo-EM.
  3. Ett pedagogiskt ramverk av vetenskapliga möten, praktiska workshops och utbildningar för att öka aktiviteten i det breda svenska forskarsamhället.

Enheten stöds av SciLifeLab, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Familjen Erling Perssons stiftelse, Kempestiftelserna, Stockholms universitet och Umeå universitet.

KONTAKT:
Marta Carroni
marta.carroni@scilifelab.se
 

Cryo-EM

På denna sida