Konferenser och seminarier

Konferenser och seminarier är särskilt viktiga på en institution som är så pass diversifierad som institutionen för biokemi och biofysik.

 

Lars Ernster utnämndes till professor i biokemi vid institutionen för biokemi (nuvarande institutionen för biokemi och biofysik) 1967. Han byggde institutionen kring toppforskare som arbetade med olika aspekter av bioenergetik och förde forskningen inom området till en internationellt ledande nivå. Denna utveckling lade också grunden för den nuvarande institutionen där flera av Lars tidigare medarbetare fortfarande är aktiva vetenskapsmän.

Lars Ernster föddes 4 maj 1920 i Budapest, Ungern och kom till Sverige 1946 vid en ålder av 26. Han tog en doktorsexamen. examen vid Stockholms universitet 1956 och blev professor i biokemi 1967. 1974 blev han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och han var ledamot av Nobelkommittén för kemi 1977-1988.

Efter att Lars gick bort i november 1998 beslutade institutionsstyrelsen att lansera en föreläsningsserie till Lars minne, "Lars Ernster-föreläsningen i bioenergetik". Varje år bjuder styrelsen in en världsledande föreläsare som arbetar inom ett vetenskapligt område relaterat till Lars Ernsters forskningsverksamhet.

 

Tidigare Lars Ernster Lektorer

1998 - Mårten Wikström, Helsingfors universitet, Finland

1999 - Leslie Dutton, University of Pennsylvania School of Medicine, USA

2000 - Chuan-pu "CP" Lee, Oregon State University, USA

2001 - Sten Orrenius, Karolinska Institutet, Sverige

2002 - Paul Boyer, University of California i Los Angeles, USA

2003 - Wolfgang Junge, universitetet i Osnabrück, Tyskland

2004 - Antony Crofts, University of Illinois, USA

2005 - John Walker, enheten för mitokondriell biologi, Cambridge, Storbritannien

2006 - Så Iwata, Imperial College, London, Storbritannien

2007 - Poul Nissen, Aarhus Universitet, Danmark

2008 - Walter Neupert, Münchens universitet, Tyskland

2009 - Harry B. Gray, Caltech, USA

2010 - Ulrich Brandt, Goethe-Universität Frankfurt, Tyskland

2011 - Alexander Tzagoloff, Columbia University, USA

2012 - Nils-Göran Larsson, Max Planck Institute for Biology of Ageing, Köln, Tyskland

2013 - Etana Padan, hebreiska universitetet i Jerusalem, Israel

2014 - Gottfried Schatz, universitetet i Basel, Schweiz

2015 - Nathan Nelson, Tel Aviv University, Israel

2016 - Maria Falkenberg, Göteborgs universitet, Sverige

2017 - John Rubinstein, University of Toronto, Kanada

2018 - Nikolaus Pfanner, University of Freiburg, Tyskland

2019 - Carola Hunte, Institutet för biokemi och molekylärbiologi University of Freiburg

På denna sida