Kontakt

 

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition

På Kemiska sektionens kansli och studentexpedition kan du som student få information och hjälp med administration kring dina studier. Du kan kontakta studentexpeditionen för att omanmäla dig till en kurs, få undertecknade utskrifter och registreringsbevis. Det är också dit du ska vända dig om du vill avbryta en kurs eller ta en paus från ett program.

På studentexpeditionen finns även akademiska handledare (studievägledare) som du kan fråga om ansökningar och antagning, kurser och behörighet eller examina och karriär. Om dina studier inte går enligt plan kan studievägledaren hjälpa dig att skapa en individuell studieplan. Dessutom finns det en internationell samordnare, som kan ge dig information om utbytesstudier och hur man ansöker. Den internationella samordnaren sköter även all administration för inkommande utbytesstudenter, inklusive antagning, kursval och intyg om ankomst och avresa.

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
 

Masterprogramansvariga

Programansvariga kan ge dig vägledning och information om programmen innan du börjar och under dina masterstudier. De kan också vägleda dig i frågor som kursval eller hur du balanserar kurser mot masterprojektlängd. Programansvariga deltar i antagningsprocessen och är också involverade i att övervaka programmens kvalitet.

Programansvarig för masterprogrammet i biokemi med inriktning proteinkemi
Studierektor masternivå/Programansvarig för masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi
 

Studierektorer

Studierektorerna ansvarar för frågor som rör utbildning på institutionen och övervakar att regler och förordningar följs av lärare och studenter. De deltar även i utvecklingen av program och kurser, samt sköter bemaning av lärare på de olika kurserna.

Studierektor kandidatnivå
Studierektor masternivå/Programansvarig för masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi
Studierektor för doktorandstudier
 

Ledning

Prefekt
Stf. prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen
Biträdande prefekt med ansvar för SciLifeLab
På denna sida