Forskningsprojekt

Forskningsprojekten vid DBB spänner över ett brett spektrum av ämnen som täcker olika aspekter av struktur och funktion hos biologiska system.

En majoritet av dessa projekt är centrerade på biologiska membran. Kombinationen av den mycket tvärvetenskapliga kompetensen och forskningsprojekten vid institutionerna är unik i Sverige och även på internationell nivå. Denna expertis sträcker sig över cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. Några specifika ämnen som tas upp inkluderar membranproteinbiogenes, membranproteintopologi & montering, mitokondrier & kloroplaster, proteinstruktur & funktion, proteinveckning & trafik, lipidbiosyntes & funktion, energiomvandling, DNA-RNA-PNA-interaktioner, biologisk kvävefixering, virala membranglykoproteiner, proteinstruktur & sjukdom, bioinformatik, beräkningsstrukturbiologi och utveckling av teoretiska verktyg.

De experimentella studierna utförs i olika organismer och kombineras även med användning av ett brett utbud av avancerade biokemiska och biofysiska tekniker.

Science for Life Laboratory, där många av våra forskare är baserade, är också nära kopplat till institutionen.

Science for Life Laboratory