Forskargrupper

Mer än 30 forskargrupper är verksamma vid institutionen för biokemi och biofysik.

Forskningsprojekten spänner över ett brett spektrum av ämnen som täcker olika aspekter av struktur och funktion hos biologiska system. En majoritet av dessa ämnen är centrerade på biologiska membran. Science for Life Laboratory, där många av våra forskare är baserade, är också nära kopplat till institutionen.

Science for Life Laboratory