Våra utbildningar

Våra kurser behandlar allt från hur proteiner kan konstrueras och uttryckas rekombinant, till hur de syntetiseras, viks och utför sina funktioner i levande celler och spelar roll i olika sjukdomsprocesser. Vi erbjuder också kurser med särskilt fokus på nervcellers och hjärnans biokemi.

Sök bland våra utbildningar

 

Forskarutbildning

Om du vill bli forskare ska du gå en forskarutbildning när du är klar med din master. Under forskarutbildningen lär du dig lösa avancerade utmaningar, som ingen löst före dig, samtidigt som du är en del av vår internationella forskarmiljö. När du är klar med din forskarutbildning får du en doktorsexamen och kan på riktigt kalla dig forskare.

Doktorandstudier vid DBB

Läs mer om utbildning på forskarnivå

 

Våra masterprogram

Vi erbjuder två masterprogram: Biokemi med inriktning proteinkemi och Neurokemi med molekylär neurobiologi. Masterprogrammen är två år (120 hp) och består av kurser och ett examensarbete (30, 45 eller 60 hp). Båda programmen har obligatoriska och valfria kurser och ges på engelska.

DBB är också en del av ett masterprogram i Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, som är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Även detta program ges på engelska.

Proteiner är livets byggstenar. De spelar en central roll i olika sjukdomsprocesser och kan också användas för terapeutiska ändamål. Om du vill lära dig mer om dessa fascinerande molekyler kan masterprogrammet i biokemi med inriktning mot proteinkemi vara något för dig.

För många av våra studenter är detta mastersprogram en språngbräda mot en doktorsexamen och en akademisk karriär.

Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi

Att förstå den mänskliga hjärnan med dess miljarder neuroner och biljoner synapser är en av de mest komplexa utmaningarna inom modern vetenskap. Masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi är specialiserat på neurokemi, molekylära funktioner och störningar i nervsystemet.

Under utbildningen lär du dig om de molekylära komponenternas biokemi, går sedan vidare till hur neuroner kommunicerar med varandra, och studerar hur olika neuronala nätverk reglerar kroppsfunktioner, känslor och beteenden. Programmet förbereder dig för en forskningskarriär.

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Detta masterprogram förbereder dig för en professionell forskarkarriär inom livsvetenskaperna. Utbildningen har ett starkt fokus på molekylära tekniker för sjukdomsterapier och diagnostiska verktyg, tillsammans med omfattande utbildning i dataanalys (bioinformatik och programmering).

Programmet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet vid Science for Life-laboratoriet i Stockholm.

Masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (sidan är på engelska)

 

Kurser på svenska eller engelska?

Våra orienterings- och kandidatkurser hålls på svenska, medan våra masterkurser är på engelska.

De flesta av kurserna som ingår i våra program kan också läsas som fristående kurser. Dessutom erbjuder vi två orienteringskurser:

Livets molekyler

Hjärnans biokemi

Innan du ansöker till en fristående kurs är det viktigt att du kontrollerar att du uppfyller behörighetskraven. Du hittar mer information om alla våra kurser och deras behörighetskrav genom att söka i SU-kurskatalogen.

Kurskatalogen

Kandidatprogrammet i kemi är en bra grund för dig som vill börja studera inom biokemiområdet. Det treåriga programmet ges av Kemiska sektionen.

Under de första två åren läser du olika kurser inom kemi, inklusive biokemi och neurokemi. År tre kan du välja att specialisera dig inom biokemi.

Kandidatprogram i kemi

 

Forskningspraktik

Är du intreserad av att praktisera hos oss? Läs mer om forskningspraktik på våra engelska sidor:

Hur du anmäler dig för forskningspraktik på DBB (sidan är på engelska)

Generell information och bedömningskriterier (sidan är på engelska)

Research plan for KB5012, KB5013, KB7019, or KB8026 (51 Kb)  (dokumentet är på engelska)

Betygsrapport för praktik (67 Kb)

 

För de flesta frågor som rör studentservice som registrering, passerkort, labbrockar, tentor, intyg och mycket mer, hör av dig till Kemiska sektionens kansli och student-expedition: kemi@su.se

På studentexpedition finns också studievägledare och utbyteskoordinator om du vill prata om dina studier. Du hittar dem i M345, i Kemiska övningslaboratoriet (även kallat KÖL).

Sök bland våra utbildningar