Kontakt

 

Postadress

Institutionen för biokemi och biofysik
Stockholms universitet
Svante Arrhenius väg 16C
106 91 Stockholm

Faktureringsadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: 431

Organisationsnummer: 202100-3062
Momsregistreringsnummer: SE202100-306201

Information om faktoror och e-fakturor till dig som är leverantör

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 16C

 

Press och media

Vänligen kontakta de individuella forskarna direkt, eller hör av dig till universitetets centrala presstjänst:

Press och media

 

Institutionsledning

Institutionen leds av prefekten, som har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret. Prefekten är ordförande i institutionsstyrelsen, som beslutar i större ärenden rörande ekonomi, undervisning samt organisation.

Prefekt
Stf. prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen
Biträdande prefekt med ansvar för SciLifeLab
 

Teknisk/Administrativ personal

 

Forskargruppledare

 

Forskare, postdoktorer och gästforskare

 

Emeriti

 

Studierektorer

Studierektor för doktorandstudier
Studierektor masternivå/Programansvarig för masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi
Studierektor kandidatnivå
 

Doktorander

På denna sida