Publikationer

Våra forskargrupper är mycket produktiva, vilket avspeglas i ett gediget utbud av peer reviewed forskningsartiklar som publiceras i erkända vetenskapliga tidskrifter. Många av dessa artiklar återfinns i Stockholms Universitets arkiv för vetenskapliga artiklar - DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 

Doktorsavhandlingar

I denna länk finner ni alla doktorsavhandlingar publicerade av våra doktorander.

DBB doktorsavhandlingar

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida