Studera hos oss

Om du är intresserad av livets molekylära processer och vill studera vid gränsen där kemi och biologi möts så är våra program och kurser definitivt något för dig!

Vi har utbildningar inom ämnena biokemi, biofysik, bioinformatik och neurokemi, från kandidatnivå ända upp till forskarnivå.

Våra utbildningar

 

Vår forskning

Över 30 forskargrupper är verksamma vid institutionen, och forskningen spänner över biokemi, biokemi med inriktning mot bioinformatik, biofysik, cellbiologi och neurokemi. Konkreta exempel på forskningsområden är mitokondrier, proteinbiogenes, proteinstruktur och funktion, proteinveckning, avancerad spektroskopi och lipiders biosyntes och funktion, enerigomvandlingar, DNA/RNA/PNA-interaktioner, kvävefixering, enzymkatalys, proteinstrukturer och deras sjukdomar, neurotoxicitet, neuronala kretsars signalering och beteende, strukturbiologi, beräkningsbiologi samt utveckling av teoretiska beräkningar.

Forskningen bedrivs ofta i samarbete med andra forskargrupper, både nationellt och internationellt.

Läs mer om vår forskning (sidan är på engelska)

 

Information till skolor

Vi samarbetar med skolor för att främja intresset för kemi och naturvetenskap.

Information för skolor

 

Kontakt

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
På denna sida