Kontakta en expert

Flera av våra forskare och lärare har stor erfarenhet av att medverka i radio, tidningar och TV. De som står med på listan ställer gärna upp på intervjuer i mån av tid.

Klicka på personens namn för att få fram kontaktuppgifter och mer detaljerad information om personens forskning och undervisningsbakgrund.

Med frågor av mer generell karaktär kan du vända dig till prefekten, ämnets studierektor eller kommunikatören. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

 

Experter inom nederländska

Annika Johansson
Annika Johansson

FD, docent i nederländska Annika Johansson

Nyckelord

Nederländska språket (jämförelse med svenska och andra germanska språk), litteratur från Nederländerna och Flandern och översättning av nederländskspråkig litteratur i Sverige.

Forskningsfrågor

Vad är karaktäristiskt för litteraturen från Nederländerna och Flandern? Hur mycket översätts till svenska och hur fungerar Nederländernas och Flanderns policy vad gäller spridandet av respektive lands litteratur? Nederländska språket talas av 24 miljoner människor. Hur skiljer sig nederländska och svenska åt trots att språken är så lika?

Exempel på tidigare samverkan som expert

Intervju i samband med att Bart Moeyaert erhöll Astrid Lindgren Memorial Award

Artikel i Språktidningen om engelskans roll i Nederländerna och Sverige

Språk

Svenska, nederländska, engelska

 

Experter inom polska

Renata Ingbrant
Renata Ingbrant

FD, universitetslektor i polska Renata Ingbrant 

Nyckelord

Polsk samtidslitteratur/kultur/samhälle, polsk kvinnohistoria och litteraturhistoria, Förintelsen i polsk litteratur.

Forskningsfrågor

Hur kommer det sig att man i Polen har fått en av de mest restriktiva abortlagarna i Europa? Finns det feminism och HBTQ-rörelse i Polen? Vilka svåra utmaningar möter dagens ungdom i Polen? Vad kännetecknar den polska litteraturen efter 1989? Hur gestaltas minnet av Förintelsen? Renata har undervisat, skrivit och föreläst bl.a. om dagens Polen, polsk historia och polsk litteratur efter 1989, poeter Anna Świrszczyńska, Zuzanna Ginczanka och författare Olga Tokarczuk samt maskulinitet i polsk litteratur i slutet av 1800-talet.

Exempel på tidigare framträdanden

Renata Ingbrant kommenterar Olga Tokarczuks Nobelpris i litteratur i P1
Sveriges Radios Kulturreportage: Ny polsk litteratur om Förintelsen
Öppen föreläsning på Kungliga operan inför Kung Roger

Språk

Svenska, polska, engelska

 

Experter inom ryska

Professor i ryska Ludmila Pöppel

Nyckelord

Rysk språkvetenskap, modern ryska, politisk diskurs och språk, makt, mediespråk, samhälle, kultur.

Forskningsfrågor

Ryska språket idag; från sovjetisk tillrysk politisk diskurs; språk och politik; ordval och manipulationavläsare och lyssnare; utvecklingen av nya betydelser hos ord; textkorpusar och deras roll i undervisning och forskning. Dessutom har Ludmila skrivit och föreläst om ryska språket och censur, ryska språket och politik samt utvecklingen av ryskt politiskt språk, rysk litteratur, kultur och musik.

Exempel på tidigare framträdanden

Öppen föreläsning "Pusjkin och Tjajkovskij: En dialog genom tid och rum" den 7 maj 2018 på Kungliga Operan i samband med föreställningen Eugen Onegin.
Utbildningsradions program: Vad döljer sig i den ryska språksjälen?
Intervju i programmet Nordegren & Epstein i P1 om lagförslaget mot svordomar

Språk

Svenska, engelska, ryska

 

Experter inom tjeckiska

Doktorand, Fil. mag. Irene Elmerot

Nyckelord

Tjeckiska, korpuslingvistik, diskursanalys, tidningsnyheter, språklig andrafiering.

Forskningsfrågor

Hur kan vi se vilka verb/substantiv/adjektiv som används mest om minoriteter av olika slag? Vilka adjektiv används egentligen oftast ihop med vissa nationaliteter? Hur kan vi få fram vilka ämnen som benämns mest på vissa sätt i tjeckisk tidningstext?

Exempel på tidigare framträdanden

Hieronymusdagen på Göteborgs Stadsbibliotek 2019

Språk

Svenska, danska, engelska, franska, nederländska, tjeckiska

 

Experter inom tyska

Charlotta Seiler Brylla
Charlotta Seiler Brylla. Foto: Niklas Björling.

Professor i tyska Charlotta Seiler Brylla

Nyckelord

Språk och politik, totalitärt språkbruk, DDR, Nazi-Tyskland, högerpopulistiskt språkbruk, Alternative für Deutschland (AfD), gröna partiers politiska kommunikation.

Forskningsfrågor

Vad är utmärkande för totalitärt språk och vad kännetecknar högerpopulistisk kommunikation? Kan AfD:s framgångar kopplas till de två tyska diktaturerna och på vilket sätt i så fall? Hur skiljer sig de gröna partierna åt i Tyskland och Sverige? Charlotta Seiler Brylla forskar om språkbrukets betydelse i politiken både i ett historiskt och ett nutida perspektiv.

Exempel på tidigare framträdanden

Medverkan i en dokumentär om doping i Östtyskland (Sveriges radio)
Medverkan i paneldebatt om Nyspråk, hatspråk eller klarspråk (Youtube)
Ordet naturligt har tagit plats i politiken (Sveriges radio)

Språk

Svenska, tyska, engelska

FD, biträdande lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning Markus Huss

Nyckelord

Litteratur och flerspråkighet, tyskspråkig litteratur, DDR-litteratur, exillitteratur, Förintelsen och litterärt skrivande, Weimarrepublikens litteratur och kultur, litteratur och andra medier.

Forskningsfrågor

Hur påverkar exil och migration litterärt skrivande? På vilka sätt tar sig den tyskspråkiga efterkrigslitteraturen an nazismens historiska arv? Vilka paralleller finns det mellan den politiska och kulturella utvecklingen i Weimarrepubliken och idag? Vilken roll spelar skrivande på flera språk historiskt ochi samtidslitteraturen?

Exempel på tidigare framträdanden

”Hur påverkas vårt intellekt av social distansering?” Inslag i Kulturnyheterna, SVT, 2020
”Konst och exil”, ett panelsamtal kring Peter Weiss och hans konstnärskap inom teater och litteratur, UR Samtiden, 2016

Språk

Svenska, engelska, tyska, finska

FD, docent, universitetslektor i tyska Susanne Tienken

Nyckelord

Sorg och tröst, språk och vänskap då och nu, tysk kultur/samhälle, tyska i Sverige, stormaktidens flerspråkighet, språk och elit på 1600-talet, Skoklosters slott, språk och arkitektur,språk och kunskap, språkliga mönster, språk/religion/kön/makt på 1600-talet, Maria Euphrosyne von Pfalz-Zweibrücken, Maria Euphrosyne De la Gardie, Anna Margareta von Haugwitz, Anna Margareta Wrangel.

Forskningsfrågor

Hur talar man om sorg? Är änglabarn barn? Vad ger människor tröst genom tiderna? Hur vet vi vad som räknas som relevant i ett samhälle? Varför uppstår nya ord? Hur skriver man fram gemenskap idag och förr? Vilka språk talades under stormaktstiden i Sverige och av vem?

Exempel på tidigare framträdanden

”Flerspråkighetens Skokloster, Vetenskapsradio Historia”, P1, 14 april 2020

Språk

Svenska, tyska, engelska

På denna sida