Boken vill lyfta fram att bedömning kan vara mycket användbar för den enskildes lärande, såväl lärarens som elevens. Bedömning är också väsentlig för den undervisning som eleven möter. Boken belyser och diskuterar därför en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning. Boken är avsedd att användas inom lärarutbildning och vid fortbildning för lärare. Boken ersätter den tidigare boken ”Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik”. Den nya boken är anpassad till de senaste styrdokumenten.

Boken kostar 120 kr och kan beställas genom att skicka ett mejl, yvonne.emond@mnd.su.se. yvonne.emond@mnd.su.se.

 

Till boken finns elevlösningar från uppgifter ur boken. Här hittar du dem.

 

 

 

 

Provläs boken: Bedöming i matematik_i lärandets och undervisningens tjänst_kapitel 1 (1664 Kb)