I Vetenskapsrådets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo (från Statistiska Instiutionen).

Projektet är på fyra år och syftar till att effektivisera processen för utprövning av matematikuppgifter till datorbaserade kunskapsprov. Betydelsen av kunskapsprov som ett sätt att mäta individers kunskaper ökar i samhället. Resultaten presenteras och debatteras i ökande omfattning i media och används som underlag av beslutsfattare. Flera stora kunskapsprov genomförs kontinuerligt, såsom högskoleprovet och de nationella proven i skolan samt de internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS. Utvecklingen går nu ifrån traditionella prov (på papper) mot datorbaserade prov.