Denna artikel, skriven av Maria Nordlund, PRIM-gruppen, Stockholms universitet, resonerar kring frågeställningar som rör nyanlända vuxnas möte med och beredskap för den svenska utbildningskontexten. Artikeln behandlar, med utgångspunkt i nyanlända vuxna, bland annat begreppet numeracitet och dess relation till matematik, bedömning med olika syften och utformningar samt numeracitet och matematik i relation till kultur och språk. Läs mer: Nyanlända vuxnas numeracitet - Skolverket