Fem frågor om Social jetlag

Det är vanligt att vi sover olika länge när vi jobbar och när vi är lediga. Arbete kan påverka sömnen genom att minska tiden för återhämtning och arbetsrelaterad stress kan försämra sömnkvalitén. Sömnstörningar i sig kan minska motståndskraften mot stress, vilket leder till en ond cirkel.

Den 10 november disputerade Johanna Garefelt på sin avhandling Work and sleep – what’s stress got to do with it? Ett av nyckelorden i avhandlingen är "Social jetlag". Hör Johanna själv berätta om begreppet och sin forskning i videon ”Fem frågor om Social jetlag".

 

 

Social jetlag – en faktor som påverkar sömn och stress 

Bild på illustration från avhandlingens omslag: en fågel som sitter vid en dator och är stressad.
Avhandlingsframsida (detalj)

Under åren som doktorand har Johanna studerat hur arbete, stress och sömn relaterar till varandra över tid. Sömnen har mätts med både objektiva och självrapporterade mått. Slutsatserna i avhandlingen bygger på fyra olika studier med data från både personer i arbetsför ålder och pensionärer.

Genom studierna fann man att krav, kontroll, socialt stöd och upplevd stress var kopplat till självskattad sömnkvalitet över tid, och vice versa. Arbete kunde också kopplas till tidigare uppstigande och 30 minuters kortare sömn per natt.

– Det är nog en av mina viktigaste resultat: att arbetet ”stjäl” tid från sömnen som aldrig blir återbetald. Inte ens på helgerna, berättar Johanna.

Johanna Garefelt har bedrivit sin forskning vid Stressforskningsinstitutet som är en del av Psykologiska institutionen, men disputerade formellt vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Social jetlag är skillnaden i en persons sömnmönster mellan vardag och helg. Begreppet myntades av den tyske forskaren Till Rønneberg, 2006. Att vända på dygnet under helgen stör dygnsrytmen, vilket leder till ökad trötthet och sömnbrist under början av veckan, särskilt på måndagar. Det är framför allt unga personer och extrema kvällsmänniskor som drabbas av social jetlag.


Läs mer om Johanna Garefelt

Läs mer om avhandlingen i DiVA