Ny kurs: Maskinpsykologi, 7,5 hp

Hösten 2024 startar en helt ny kurs i Maskinpsykologi vid Psykologiska institutionen. Kursen ger en introduktion till maskinpsykologi – teorier och forskning om Artificiell Generell Intelligens (AGI) ur ett psykologiskt perspektiv.

Bild av DALL-E efter prompt av Robert Johansson. Adams skapelse med människohand och robothand.
Bild av AI-verktyget DALL-E efter prompt av Robert Johansson. "Adams skapelse"

Kursen ger en översikt över hur AGI skiljer sig från artificiell intelligens (AI) för specifika ändamål (icke-generella), samt tar upp olika perspektiv på AGI, inklusive hjärnbaserade metoder, stora språkmodeller och principbaserade metoder.

En huvuddel av kursen introducerar ett särskilt principbaserat AGI-system som kallas Non-Axiomatic Reasoning System (NARS). Denna del av kursen syftar till att ta upp skillnaderna mellan adaptiva system (som NARS) och icke-adaptiva system (som GPT).

Kursen har en beteendepsykologisk inriktning och kontrasterar detta synsätt på AGI med andra psykologiska perspektiv. Kursen ger också kunskap om principer inom vetenskapliga metoder som bidrar till maskinpsykologisk forskning. Kursen ger verktyg för att analysera och förklara hur maskinpsykologi kan tillämpas i förhållande till samhälle och individer, inklusive etiska överväganden.

Kursen ges på helfart och på distans i terminsdel D (2024-12-05 – 2025-01-19).

Undervisningsspråk är huvudsakligen engelska vid detta första kurstillfälle.
 

 

Ett par frågor till Robert Johansson, kursansvarig lärare

Robert Johansson. Foto: Jalal Maleki
Robert Johansson. Foto: Jalal Maleki

Varför ska man läsa en kurs i maskinpsykologi?

Kursen berör ett ämne som väldigt snabbt blivit på tapeten – Artificiell Generell Intelligens. Det är en möjlighet att förstå problemen som forskare försöker lösa, och samtidigt förstå hur psykologin kan komma med ett unikt perspektiv som inte bara kan vara intressant utan också helt avgörande i utvecklingen av AGI-system.

Vem riktar sig kursen till i första hand, psykologer eller programmerare, nördar eller intresserad allmänhet?

Alla! Det här är en kurs för alla som är intresserade av tänkande, medvetande, och människans natur. AGI karaktäriseras just av att det är mänskligt tänkande och mänskligt lärande som vi vill att systemen ska kunna göra – att lära sig om AGI är alltså ett sätt att förstå mer om oss själva. Det är också en kurs som ger möjlighet att kritiskt granska några av de AI-system som vi ser mycket av i media.
 

 

Mer information

Maskinpsykologi, 7,5 hp i Utbildningskatalogen

Stressforskningspodden #29: Maskinpsykologi, artificiell generell intelligens och varat

Stressforskningspodden #30: Maskinpsykologi, artificiell generell intelligens och varat, del 2

Läs mer om Robert Johansson