Två miljoner till forskning om inlärningssvårigheter

Docent Johan Lundin Kleberg har av Kungl. Vetenskapsakademien tilldelats 2 000 000 kr ur Aktiestinsens stiftelse för forskning om inlärningssvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Johan Lundin Kleberg. Foto: Henrik Dunér
Docent Johan Lundin Kleberg. Foto: Henrik Dunér

Johan Lundin Kleberg har särskilt intresserat sig för barn med olika sällsynta genetiska tillstånd som påverkar hjärnans utveckling. Det handlar bland annat om Fragilt X syndrom, Williams syndrom och Smith-Magenis syndrom där behovet av stöd är mycket stort.

– Det som sker just nu är att vi allt oftare hittar genetiska orsaker bakom problematiken för personer som tidigare bara haft diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Men för att den här kunskapen ska bli användbar inom till exempel pedagogik och psykologi behöver vi förstå precis vad detta leder till.

 

Vill se effekt av feedback

Han påpekar att gruppen är väldigt heterogen och att det kan röra sig om många olika svårigheter. Det kan handla om problem med att ta till sig kunskap men även depression och svårigheter vid sociala kontakter.

– I det här projektet kommer vi särskilt att intressera oss för hur olika typer av feedback påverkar inlärningen hos de här personerna. Vi kommer till exempel att genomföra ögonrörelsemätningar, bland annat med hjälp av en särskild typ av glasögon. Hur vi rör ögonen är ett av de viktigaste sätten för att förstå vår omvärld och ta in information utan att ta hjälp av språket.

 

Kan leda till individanpassning

I en framtid hoppas han att den nya kunskapen ska göra det möjligt att bättre individanpassa stödinsatser för gruppen. Det skulle till exempel kunna ske genom att utveckla speciella appar eller datorprogram.

– Det är väldigt roligt att Vetenskapsakademien vill ge sitt stöd till ett forskningsområde som inte uppmärksammas så ofta, intellektuell funktionsnedsättning som en följd av olika genetiska tillstånd. Vi är övertygade om att vi verkligen kan bidra med vår tvärvetenskapliga ansats där vi också kommer att ta hjälp av matematiska modeller från gränslandet mellan psykologi, neurovetenskap och AI-forskning.

Forskningsgruppen vid Stockholms universitet kommer därför även att samarbeta med experter inom bland annat klinisk genetik, AI-forskning och psykiatri vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Läs mer om Johan Lundin Kleberg

 

Aktiestinsens Stiftelse Individ och Samhälle

Lennart Israelsson var stationsföreståndaren på SJ i småländska Malmbäck utanför Nässjö som började intressera sig för aktier och fick smeknamnet Aktiestinsen. År 2008 donerade han 30 procent av sin aktieportfölj, då motsvarande cirka 28 miljoner kronor, till forskning för ”utbildningssystemets fromma”. Ett anslag till grundforskning inom området utdelas årligen ur Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och samhälle. Kungl. Vetenskapsakademien utser mottagaren.