Romanska och klassiska institutionen medverkade vid Statsbesök från Spanien

Ken Benson, professor i spanska med inriktning på litteraturvetenskap vid Stockholms universitet deltog i panel om språkliga och litterära relationer mellan Sverige och Spanien.

Med anledning av statsbesöket från Spanien under föregående vecka arrangerade Svenska institutet i samverkan med Instituto Cervantes ett seminarium inför spanska och svenska drottningarna samt inbjuden publik i Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet, den 25 november.

Efter anföranden av drottning Silvia och generaldirektörerna för Svenska institutet (Madeleine Sjöstedt) och Instituto Cervantes (Carmen Noguero Galilea), deltog författaren Javier Cercas, översättaren Carmen Montes och professor Ken Benson i en panel om språkliga och litterära relationer mellan Sverige och Spanien med följande utgångspunkt med professor i journalistisk och litterär gestaltning vid Malmö Universitet Oscar Hemes som moderator:

"Language skills and literary exchange are vital parts in enabling knowledge and creating sustainable interest in our respective countries and cultures. Furthermore, literary translations play a vital role in promoting our literatures as well as counter-balancing cultural clichés and other general misconceptions. This panel aims to highlight the importance of maintaining the cultural dialogue on all levels, and to stress that language learning provides one of many keys for long-lasting exchange between our countries."

Alt text: Statsbesök från Spanien, drottning Letizia Ortiz av Spanien, drottning Silvia m. flera
Foto: Privat -  Fr. vä. Professor Ken Benson, författaren Javier Cercas, Drottning Letizia, Drottning Silvia, Carmen Montes samt professor Oscar Hemer.

Under samtalet poängterade professor Ken Benson vikten av att skolan främjar kunskap i moderna språk och att flerspråkighet är synnerligen viktigt i dagens samhälle för att få en fördjupad förståelse av andra kulturer, en insikt som inte kan uppnås endast med kunskaper i engelska vid sidan av modersmålet.